Finansinspektionen ger KPA Pension tillstånd att verkställa fusionen

Under gårdagen meddelade Finansinspektionen att KPA Pension får verkställa fusionsplanen för KPA Tjänstepension AB och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. Fusionen ska verkställas per den 1 november i år.

Genom fusionen uppnås en rad synergieffekter, bland annat inom den finansiella styrningen och förvaltningen samt områden som administration och rapportering. Det gynnar KPA Pensions kunder i form av att företagets förmåga att hålla låga avgifter och ge en bra avkastning ytterligare förbättras.

– I och med gårdagens besked från Finansinspektionen finns inga formella hinder mot att KPA Tjänstepensionsförsäkring AB övertar tjänstegrupplivverksamheten i KPA Tjänstepension AB. Genom att vi samlar tjänstpensionsverksamheten inom KPA Pension i ett och samma företag förenklar vi vår verksamhet och stärker vårt erbjudande ytterligare vilket kommer att gynna våra kunder, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

För ytterligare information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se