Jämställda pensioner – om 37 år

Idag är det den internationella kvinnodagen. Dagen syftar till att uppmärksamma ojämställdhet mellan kvinnor och män. Vi på KPA Pension brinner lite extra för just jämställdhet. De allra flesta av våra kunder är nämligen kvinnor. Och kvinnor får som bekant lägre pension än män.

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet. Ändå får kvinnor fortfarande lägre pension än män. Anledningen är att kvinnor tjänar mindre, trots att de genomsnitt har högre betyg och bättre utbildning än män. 

Lägre löner inom kvinnodominerade yrken

Kvinnor får i genomsnitt 5000 kronor mindre i pension varje månad än män. Skillnaden beror till stor del på att lönerna är lägre inom kvinnodominerade yrken. Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,5 procent.

Ojämn ansvarsfördelning hemma

Deltidsarbete är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. 22 procent av kvinnor jobbar deltid medan bara 10 procent av män gör det. Det kan finnas många anledningar till att arbeta deltid. Inte minst bidrar samhällets normer kring föräldraskap som gör att kvinnor oftare löser familjens livspussel med barn och arbete.

Män tar ut långt färre föräldradagar i förhållande till kvinnor, kvinnor vabbar oftare och har högre sjukfrånvaro. Allt det här bidrar till att kvinnor får en lägre pension.

Tips för en bättre pension

Vi vill att våra kunder får en så bra pension som möjligt den dagen de slutar arbeta. Pensionsgapet minskar, men det går långsamt. Med dagens utvecklingstakt dröjer det till år 2060 innan vi har jämställda pensioner i Sverige.

KPA Pension kan inte lösa problemet med att kvinnor får lägre lön än män, eller att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid. Men vi kan jobba för att skapa de bästa förutsättningarna för ett jämlikt och hållbart arbetsliv tillsammans med arbetsgivare och fack. Genom att berätta vilken effekt olika val ger på pensionen hoppas vi kunna hjälpa våra kunder att fatta medvetna och informerade beslut. 

Förbättra din framtida lön:

  1. Dela på ansvar för familj och hem. Se till att båda bidrar lika mycket till föräldraledighet, vård av barn och projektledning av hemmet. Vill ni få mer tid till barnen när de är små, turas om att gå ner i arbetstid.
  2. Arbeta så länge du kan. Ju längre du arbetar och betalar skatt, desto mer pengar sätts av och du får en bättre pension.
  3. Se till att du har tjänstepension. Det är den viktigaste anställningsförmånen.
  4. Få koll på pensionen. Gå in på minpension.se någon gång per år, där får du en överblick över alla delar.
  5. Kompensera för den som arbetar mindre. Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete.
Källor:
Genomsnittlig total pension före skatt 2021, kvinnor: 17 000 kronor per månad och män: 24 200 kronor per månad. (Pensionsmyndigheten)
Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt 70 procent 2021. (Pensionsmyndigheten)
Kvinnors genomsnittliga månadslön 35 100 kronor medan mäns var 39 000 kronor 2021. (Medlingsinstitutet)
Oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,5 procent 2021. (Medlingsinstitutet)
Deltidsarbete är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. (Arbetslöshetsrapporten 2022)