KPA Pension är Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen – för tolfte året i rad

KPA Pension utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen för tolfte året i rad när Sustainable Brand Index 2023 presenterades. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.

Hållbarhet är en av KPA Pensions grundpelare och bolaget var tidiga med att arbeta för en framtid med bra pensioner och ett mer hållbart och jämställt samhälle.

– KPA Pension arbetar långsiktigt med ett tydligt hållbarhetsfokus i varje del av vår verksamhet och det tror jag våra kunder vet och uppskattar. Att ge anställda i kommuner och regioner en bra pension med utgångspunkt i en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning är vår högsta prioritet. Att vi nu för tolfte året i rad utses till det mest hållbara varumärket bland pensionsbolag gör mig både stolt och glad, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

KPA Pension har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget som första finansiella bolag i Europa miljöcertifierades, enligt ISO 14001. Genom en ansvarsfull investeringsstrategi och över 260 miljarder kronor i förvaltat kapital har man också möjligheter att göra skillnad. Genom både uteslutande och påverkande kriterier är KPA Pension med och bidrar till ett mer hållbart och jämställt samhälle.