KPA Pension investerar 394 miljoner kronor i obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer

Världsbanken emitterar den första obligationen i sitt slag som bland annat syftar till att finansiera hållbara projekt i utvecklingsländer med inriktning på trafiksäkerhet. Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, är ensam investerare i obligationen som bland annat ska bidra till att stötta projekt för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet för att förebygga trafikskador i utvecklingsländer. Den kommer dessutom att bidra till projekt inom akutsjukvård och rehabiliteringstjänster för vård efter trafikolyckor.

Trafikolyckor är den dominerande dödsorsaken globalt bland barn och unga. Varje år dör 1,3 miljoner människor och 50 miljoner skadas i trafikolyckor som skulle kunna förebyggas – en siffra som FN har som mål att halvera till 2030. För att nå det målet uppskattar Världsbanken att finansiering om cirka 260 miljarder dollar behövs och att det krävs privata medel för att nå dit. Därför emitterar Världsbanken nu sin första obligation i sitt slag med syfte att bland annat öka kunskapen kring trafiksäkerhet och därmed förebygga trafikolyckor i utvecklingsländer. 

– Människor i utvecklingsländer får idag betala det högsta priset som en konsekvens av bristande trafiksäkerhet, att integrera trafiksäkerhet i Världsbankens alla relevanta aktiviteter kommer ha en stor positiv påverkan. Vi är tacksamma för att Folksamgruppen stöttar vår verksamhet och lyfter fram trafiksäkerhet som ett prioriterat utvecklingsområde, säger Jorge Familiar, Vice President and Treasurer på Världsbanken. 

– Vi på KPA Pension är glada över att Världsbanken möjliggör den här typen av investeringar. Att kommun- och regionanställdas pensionspengar kan vara med och bidra i trafiksäkerhetshöjande projekt som räddar liv samtidigt som det ger en trygg pension går hand i hand med vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension. 

Försäkrings- och pensionsbranschen i Sverige förvaltar omkring 6 400 miljarder kronor och i Europa cirka 96 000 miljarder kronor – kapital som genom smarta investeringar i exempelvis vägar och säkrare fordon skulle ge stor effekt globalt. Folksamgruppen hoppas nu att detta initiativ kan inspirera till innovation, kreativitet och nya sätt att tänka kring finansiering av trafiksäkerhet. 

Folksamgruppens totala investering på cirka 1 miljard kronor fördelar sig enligt följande: 

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB: 384 miljoner kronor
KPA Tjänstepension AB: 10 miljoner kronor

Folksam Liv: 464 miljoner kronor
Folksam Sak: 142 miljoner kronor

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning: 

08-27 20 40 
pressjour@kpa.se