KPA Pension röstar för ansvarsfrihet på Ericssons bolagsstämma

Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen där KPA Pension ingår, yttrade sig angående agendapunkt 8.3 om ansvarsfrihet.

”För ett år sen sa jag vid årsstämman att ”de korruptionsskandaler som Ericsson är inblandat i hör till de största företagsskandalerna i svensk historia”. Det gäller fortfarande.

Det är också ett tydligt exempel på när balansen har rubbats och där företaget inte skapat de värden som det haft möjlighet att skapa. Korruption hör aldrig ihop med ansvarsfullt företagande. Inblandning i korruption är ett exempel som inte bara förstör för en enskild individ, ett enskilt företag utan förstör för hela samhällen. Och för aktieägarna, om inte på kort sikt så definitivt på lång sikt.

Sedan förra året har vi fått ett avslut med amerikanska DOJ. Ericsson har börjat kommunicera igen. Vi ägare har slutligen fått möten där vi fått ställa våra frågor, och det mesta får vi även svar på.

Det vi ännu inte vet allt om är det som hände i Irak. Vi vet inte heller vilka konsekvenser det kan få för Ericsson. Vi har uppmuntrat Ericsson att publicera så mycket som möjligt av de interna utredningar som gjorts kring händelserna i Irak, självklart med sekretess kring känsliga personuppgifter. Än så länge så har inget publicerats.

Vi vill se fortsatt förbättrad kommunikation och fler möjligheter till dialog mellan oss aktieägare och Ericssons styrelse och ledning. Vi vill även att de tidigare kvartalsmötena, kring etik och regelefterlevnad, återinförs för oss investerare.

För ett år sen röstade vi emot ansvarsfrihet för styrelse och vd. Vi ansåg att vi inte hade något annat val eftersom bolaget helt stängt dörren för kommunikation. I år är vi i ett annat läge. Vi har fortfarande inte alla svar, vi vill fortfarande att Ericsson ska bli mer öppna, men vi kommer att rösta för ansvarsfrihet. Vi vill nu att bolaget fokuserar framåt.

Avslutningsvis ställde Emilie Westholm en fråga:
”Jag vill även passa på att ställa en fråga om rörliga ersättningar. Ni har infört komponenter som rör etik och regelefterlevnad i de kortsiktiga rörliga ersättningarna och detta ska även bedömas när styrelsen avgör vilken tilldelning som ska göras i det långsiktiga belöningsprogrammet.

Det är bra att de här aspekterna tas med. Särskilt kortsiktiga bonusar är kända för att kunna leda till ökat risktagande utan att ta hänsyn till konsekvenser längre fram i tiden.

Jag undrar om det finns tjänster eller delar av verksamheten där ni sett att rörliga ersättningar gett ökat risktagande och om ni försökt hantera det på ytterligare något sätt? Finns det fall där rörliga ersättningar helt och hållet setts som olämpliga utifrån vilka incitament de riskerar att skapa? Jag vill gärna att både vd och någon från styrelsen svarar på frågan.”

För ytterligare information, kontakta pressavdelningen:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se