KPA Pension investerar 1 miljard i klimatrelaterat arbete i Stockholm

KPA Pension investerar drygt 1 miljard kronor i en ny obligation som ges ut av Stockholms stad. Löptiden är på 5 år. Cirka hälften av upplåningen planeras att gå till investeringar i stadens vatteninfrastruktur. KPA Pension är en del av Folksamgruppen och investeringen är ett led i Folksamgruppens strategi för stötta klimatanpassning och grön omställning.

Klimatanpassningar av vatteninfrastruktur är ett tydligt exempel på en lokal angelägenhet med ett nationellt intresse. Försäkringsbolag har ett uppenbart intresse av att nödvändiga investeringar för klimatanpassning som vatteninfrastruktur genomförs för att minska risken för att kunderna ska drabbas av klimatrelaterade skador. I augusti förra året drog ovädret Hans in över stora delar av Sverige och orsakade enorm förödelse. Kostnaden beräknas till en miljard för Sveriges fem största försäkringsbolag.

– Förra årets skyfall och översvämningar visade behovet av investeringar i vatteninfrastruktur, till exempel avloppsanläggningar runtom i Sverige. Stockholms stad driver ett proaktivt klimatanpassningsarbete och planerade investeringar är en fortsättning på viktiga klimatanpassningsprojekt som redan pågår. Det är glädjande att Folksamgruppen får vara med att stötta en kommun som både ställer om och som stärker sin motståndskraft mot klimatförändringar, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.

Behoven av investeringar i vatteninfrastruktur i Sverige är väl dokumenterade och det handlar om mycket stora investeringsvolymer – knappt 600 miljarder eller cirka 10 procent av Sveriges BNP fram till 2040 – enligt en rapport från Svenskt Vatten.

– Pensionskapitalet är väl lämpat att göra den här typen av investeringar då det har ett långsiktigt perspektiv. Kommunobligationer är ett bra exempel på hur vi skapar avkastning åt KPA Pensions kunder och samtidigt bidrar till hållbar samhällsutveckling, säger Camilla Larsson, vd för KPA Pension.

Stockholms Stad emitterar för att finansiera pågående arbete med att uppgradera infrastrukturen för avloppsrening som exempelvis handlar om att minska risken för breddning vid kraftiga regn. Det handlar även om att uppgradera huvudledningsnätet och bygga en ny högteknologisk anläggning för avfallssortering. Staden arbetar också kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder hos bostadsbolagen, i skolor och på äldreboenden. Samtliga investeringar är i linje med Stockholms Stads integrerade miljöprogram och klimathandlingsplan.

Den totala investeringen för Folksamgruppen är på 2,5 miljarder kronor och fördelar sig enligt nedan:

  • KPA Tjänstepensionsförsäkring 1 012 Mkr
  • Folksam Liv 570 Mkr
  • Folksam Tjänstepension 420 Mkr
  • Folksam Sak 354 Mkr
  • Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse 144 Mkr

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se