KPA Pension investerar i FN-obligation för att stötta småskaligt jordbruk

Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, investerar ytterligare 100 miljoner kronor när FN–organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) ger ut en ny obligation. KPA Pensions andel är 40 miljoner. Folksamgruppen har totalt investerat 1,1 miljarder kronor i projektet.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) emitterade sin första obligation någonsin i juni 2022. Folksamgruppen investerade då som ensam finansiär 1 miljard kronor. Investeringen har bidragit till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder.

– Behovet av investeringar i jordbruk är stort. Att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna och bidra till att minska matbristen i världen är mer aktuellt än någonsin. Detta samtidigt som vi skapar bra avkastning för våra kunder. Det är också spännande att vara med och öppna en ny marknad vilket vi bidragit till genom den första investeringen, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Obligationen möjliggör för småskaliga jordbrukare att lättare anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till olika leveranskedjor och nya marknader samt producera mer diversifierade livsmedel och utveckla infrastruktur på landsbygden. 

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se

Om IFAD

International Fund for Agricultural Development (IFAD) är en specialiserad del av FN som grundades efter 1974 års Matkonferens. Matkonferensen organiserades av FN som en konsekvens av matkrisen och den följande svälten i början på 1970-talet. 

Läs mer på ifad.org