KPA Pension uppfattas som Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen – för trettonde året i rad

KPA Pension uppfattas återigen som Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen när Sustainable Brand Index 2024 presenterades. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.

KPA Pension var tidigt ute med att arbeta för ett mer hållbart och jämställt samhälle där pensionspengarna kan göra nytta.

– Hållbarhet är en av KPA Pensions viktigaste grundpelare och vi arbetar långsiktigt med ett tydligt hållbarhetsfokus i alla delar av vår verksamhet. Priset är ytterligare en bekräftelse på att våra kunder i kommun- och regionsektorn uppskattar vårt hållbarhetsarbete. Vår prioritet är alltid att ge kunderna en bra pension samtidigt som den investeras med omsorg om hur det påverkar människor och miljö, säger Anna Johansson, chef Marknad och kommunikation på KPA Pension.

KPA Pension har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget som första finansiella bolag i Europa miljöcertifierades, enligt ISO 14001. KPA Pension var även först ut i finansbranschen med hbtqi-certifiering. Med en ansvarsfull investeringsstrategi och 300 miljarder kronor i förvaltat kapital har man möjligheter att göra skillnad. Genom både uteslutande och påverkande kriterier är KPA Pension med och bidrar till ett mer hållbart och jämställt samhälle.