Kvinnor vinnare med nytt pensionsavtal

Kvinnors pension tar slut den 9 september medan män fortsätter få pension hela året. En man får så mycket som 5 500 kronor mer per månad i genomsnitt i pension jämfört med en kvinna om de går i pension idag. Då 70 procent av KPA Pensions 2,2 miljoner kunder är kvinnor gynnas dessa särskilt genom det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR för anställda i kommuner och regioner. Avtalet som har varit i kraft i drygt ett år innebär en rejäl höjning av pensionen.

– Våra kunder får vår välfärd att fungera genom att bland annat ge trygghet och utbildning till barn, omsorg till äldre och sjukvård till de som behöver det. Därför har vi som pensionsbolaget för anställda inom kommun- och regioner ett ansvar att tillsammans med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna öka kunskapen kring avtalets styrka och hur pensionssystemet fungerar. Det förstärkta pensionsavtalet får en påtaglig jämställdhetseffekt då fyra av fem anställda i sektorn är kvinnor. Därmed kan vi förvänta oss att pensionsgapet sluts snabbare än de 36 år det hade krävts utan avtalet, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension. 

Fakta kvinnor och mäns pension:* 

  • Bland nyblivna pensionärer födda 1955 som gick i pension 2020 hade kvinnor en allmän pension som motsvarade 87 procent av männens allmänna pension. Motsvarande siffra för nyblivna pensionärer födda 1938 var 74 procent.
  • Nyblivna kvinnliga pensionärers totala pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pension, som andel av männens var år 2023 79 procent, motsvarande för nyblivna pensionärer födda 1938 var 70 procent.
  • En man som är född 1955 har i genomsnitt en total pension på 25 733 per månad före skatt, motsvarande siffra för kvinnor födda 1954 var 20 234 kronor. 

*Källa: Folksam, SCB, Pensionsmyndigheten

För ytterligare information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se