Nytt pensionsavtal gör kvinnor till vinnare

Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att uppmärksamma framsteg men också lyfta det som finns kvar att göra. Som det ser ut i dag får kvinnor i genomsnitt 5 500 kronor mindre i pension än män varje månad. Vi är därför glada att så många av våra kunder, som till största delen är kvinnor, gynnas genom det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Avtalet infördes för drygt ett år sedan och innebär en rejäl höjning av pensionen.

Fyra av fem anställda inom kommun och region är kvinnor, så det nya pensionsavtalet är viktigt för jämställdheten. Och pensionsgapet mellan kvinnor och män minskar, även om det går långsamt.

Vi på KPA Pension kan inte lösa problemet med att kvinnor får lägre lön än män, eller att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid. Men vi kan hjälpa till genom att berätta hur olika val påverkar din pension så att du kan fatta medvetna och informerade beslut. 

Förbättra din framtida lön:

  1. Dela på ansvar för familj och hem. Se till att båda bidrar lika mycket till föräldraledighet, vård av barn och projektledning av hemmet. Vill ni få mer tid till barnen när de är små, turas om att gå ner i arbetstid.
  2. Arbeta så länge du kan. Ju längre du arbetar och betalar skatt, desto mer pengar sätts av och du får en bättre pension.
  3. Se till att du har tjänstepension. Det är den viktigaste anställningsförmånen.
  4. Se till att du betalar en låg avgift på ditt pensionssparande. Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell försäkring för dig som är kommun- och regionanställd. På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du jämföra avgifterna mellan olika bolag. 
  5. Få koll på pensionen. Gå in på minpension.se någon gång per år, där får du en överblick över alla delar.
  6. Kompensera för den som arbetar mindre. Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete.

Källor: Folksam, SCB, Pensionsmyndigheten