Samarbeten utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer en rad olika organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel:

UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance

KPA Pension är en av initiativtagarna till investeraralliansen UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance, där målet är att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance

CDP

Vi är anslutna till CDP som är en oberoende ideell organisation som bygger upp världens största databas med klimatinformation. Cirka 2 500 organisationer använder sig idag av CDP för att redogöra för sina klimatstrategier och utsläpp av växthusgaser.  CDP driver världens enda globala redovisningssystem för klimatrelevant information.

CDP

Climat Action 100+

Climate Action 100+ är ett investerarinitiativ som verkar för att de 100 största utsläpparna av växthus­gaser ska minska sitt klimatavtryck och sätta mätbara mål för sitt klimatarbete. Climate Action 100+ består av 615 investerare världen över med ett totalt förvaltat kapital på 65 biljoner USD.

Climate Action 100+

Diversity Charter

Vi är anslutna till nätverket Diversity Charter och förbinder oss att aktivt arbeta med mångfald i den egna organisationer för att spegla samhället och våra kunder. 

Diversity Charter

Global Compact

Vi är sedan 2002 anslutna till FNs Global Compact. Det betyder att vi har tagit ställning för att stödja FNs tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och en bättre miljö. Global Compact är grunden för våra etiska placeringar.

Global Compact

Principles for Responsible Investments PRI

Principles for Responsible Investments, PRI, är FNs riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2006 var vi som enda svenska deltagare delaktiga i att ta fram PRI, och kunde året efter skriva under det färdiga avtalet.

Principles for Responsible Investment

Sweden Green Building Council

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council är en ideell förening med medlemmar från  företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council