Hållbarhetsrapporter

Här hittar du de senaste hållbarhetsrapporterna.

Från 2022 ingår vår klimatrapportering enligt TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen granskas externt av revisionsföretaget EY. Den beskriver hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Hållbarhetsredovisning för 2023 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2022 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2021 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2020 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2019 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2018 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2017 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2016 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2015 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2014 (pdf)

Klimatrapport för 2021

KPA Pension är en stor ägare på den svenska börsen och vi försöker närvara och rösta vid alla svenska bolagsstämmor där vi har ägande. I bolagsstämmorapporten redovisar vi hur vi röstat och vilka frågor vi ställt till bolagens styrelser.

Bolagsstämmorapport för 2023

I KPA Pensions årsrapport Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 kan du läsa om investeringar vi gjort under året och hur vi arbetat med påverkan inom olika tillgångsslag. Vi berättar också om hur det går i vårt arbete med att få bolag med stora utsläpp att anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Läs årsrapporten Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 (pdf)