Camilla Larsson, vd på KPA Pension, har ordet

100 år, det är så länge KPA Pension har funnits till. Tänk, hur Sverige såg ut för 100 år sedan. Då fanns inga kollektivavtal och kvinnor hade nyligen fått rösta för första gången. KPA Pension startade som en pensionskassa för några få kommuner. Vårt uppdrag har vuxit genom åren och idag hjälper vi majoriteten av landets kommuner och regioner med pensionsadministration och tar hand om tjänstepensionen för drygt två miljoner pensionssparare.

camilla-larsson-560x700px.jpg Mycket har förändrats sedan 1922. Men vi har fortfarande en bit kvar innan vi har jämställda pensioner. En viktig pusselbit kom på plats under året med det nya pensionsavtalet AKAP-KR som ger högre pensionsavsättningar till anställda i kommuner och regioner. Det får en stor betydelse i en kvinnodominerad sektor.

2022 började dystert med Rysslands invasion av Ukraina. Det är en stor humanitär katastrof som också bidragit till finansiell oro med stigande inflation, ökade energi- och matpriser. Detta får även konsekvenser för tjänstepensionerna.. De allra flesta av våra kunder har en traditionell försäkring med en garanterad del. Det är ett sparande som är uppbyggt för att klara just för den här typen av svängningar vi ser nu. Och under året har vi gjort förändringar för att öka möjligheterna till avkastning under sparandetiden samtidigt som pensionsutbetalningarna ska bli trygga och förutsägbara.

Mycket har förändrats sedan 1922. Men vi har fortfarande en bit kvar innan vi har jämställda pensioner.

Camilla Larsson, vd KPA Pension

Kommuner och regioner har en nyckelroll för klimatomställningen. De behöver dessutom hantera konsekvenserna av redan pågående klimatförändringar. Under året har jag träffat representanter för en rad kommuner och regioner för att diskutera deras behov av finansiering. Syftet är att främja tillgången på hållbara investeringar som exempelvis kommunobligationer.

Men för att Sverige ska nå klimatmålen behöver vi en kraftfull och långsiktig klimatpolitik som skapar förutsättningar för omställning. För viljan finns i kommuner, regioner och hos investerarna.

Camilla Larsson, vd KPA Pension