"När alla vinner" – en podcast för friskare arbetsplatser

Det behövs många nya medarbetare i kommunala sektorn kommande år. För att trygga välfärden är det avgörande att det finns medarbetare som både kan och vill jobba kvar hela vägen fram till pensionen. I vår podcast, "När alla vinner", i samarbete med Suntarbetsliv, strävar vi efter att främja friska arbetsplatser. Genom möten med olika verksamheter utforskar vi framgångsrika tillvägagångssätt inom arbetsmiljöarbetet och som har lett till positiva förändringar.

Bild på omslag för podcasten "När alla vinner"

"När alla vinner" är en podd-serie i 10 avsnitt från KPA Pension och Suntarbetsliv. I podcasten möter du verksamheter som aktivt arbetar för att skapa friska arbetsplatser och som delar erfarenheter och framgångar!

Podcasten är ett stöd till alla som jobbar inom kommun, region och kommunalt företag och som vill få inspiration och kunskap om framgångsrikt arbetsmiljöarbete i vardagen.

Podcast med reportage på plats

Var tredje vecka delar arbetsplatser runt om i landet med sig av hur de arbetar för att förbättra arbetsmiljön. Du som lyssnar får konkreta tips på hur ni tillsammans inom er verksamhet kan arbeta för ett hållbart arbetsliv som i förlängningen gynnar alla.   

Du hittar och prenumererar på podcasten "När alla vinner" på plattformar som Spotify och Apple Podcasts.
Prenumerera på Spotify
Prenumerera på Apple Podcasts

 Du kan också lyssna direkt på avsnitten via avsnittslänken på den här sidan.

Avsnittsbild för avsnitt 1: Så gjorde vi för att komma igång

Avsnitt 1: Så gjorde vi för att komma igång

Flens kommun behövde skapa en friskare arbetsplats. Utmaningarna var många, så i vilken ände skulle man börja? HR-chefen Joakim Danielsson och huvudskyddsombudet Markus Hultcrantz insåg att de behövde jobba tillsammans. 

Lyssna på avsnitt 1

Avsnittsbild för avsnitt 2: Så lyssnar vi på medarbetarna

Avsnitt 2: Så lyssnar vi på medarbetarna

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad värdesätter att lyssna på medarbetarna för att få en friskare arbetsplats. Med rätt frågor, regelbundet och tydlig uppföljning skapas en positiv arbetsatmosfär. HR- och kommunikationschef Kristian Kindstedt och skyddsombudet Annica Ottosson berättar hur de gör.

Lyssna på avsnitt 2

Avsnittsbild för avsnitt 3: Så lägger vi våra egna scheman

Avsnitt 3: Så lägger vi våra egna scheman

Det var svårt att hitta vikarier och pussla ihop scheman som gjorde de anställda i hemtjänsten i Junosuando nöjda. Lösningen blev att låta medarbetarna lägga sina egna scheman. Enhetschef Birgitta Uusitalo och skyddsombud Anette Unga berättar hur det fungerar.

Lyssna på avsnitt 3

Avsnittsbild för avsnitt 4: Så fick vi medarbetarna att känna sig sedda

Avsnitt 4: Så fick vi medarbetarna att känna sig sedda

På Luleå Lokaltrafik, LLT, hade cheferna ansvar för 130 medarbetare och tonen på arbetsplatsen kunde upplevas hård. I dag är stämningen god och LLT är en attraktiv arbetsplats. HR-chef Sirpa Jacobsson och skyddsombud Lisa Wallgren berättar varför fler gruppchefer gjorde så stor skillnad.

Lyssna på avsnitt 4

Avsnittsbild för avsnitt 5: Så låter vi medarbetarna testa nya jobb

Avsnitt 5: Så låter vi medarbetarna testa nya jobb

På socialförvaltningen i Bodens kommun har medarbetarna möjlighet att göra arbetsplatsbyten. Det är en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som gjort succé. Verksamhetschef Marie-Heléne Ståhl och den fackliga förhandlaren Marina Kilpelä förklarar varför.

Lyssna på avsnitt 5

Avsnittsbild för avsnitt 6: Avsnittsbild för avsnitt 5: Så ändrade vi mindset

Avsnitt 6: Så ändrade vi mindset

För att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs är det viktigt att ändra mindset, att flytta fokus från risk till frisk. Det har Region Jönköpings län lyckats med. HR-strateg Pernilla Lindmark Gyllensvaan och huvudskyddsombud Ulrika Toftgård berättar hur.

Lyssna på avsnitt 6

Avsnittsbild för avsnitt 7: Så får vi erfarenheten att stanna

Avsnitt 7: Så får vi erfarenheten att stanna

På Folktandvården i Stockholm får medarbetare över 65 år ett lönetillskott och full pensionsinbetalning om de fortsätter jobba deltid. Områdeschefen Joakim Levin och den fackliga representanten Ulrika Rebhan berättar varför upplägget är så framgångsrikt.

Lyssna på avsnitt 7