pressrum_header.png

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

  • Över 1,6 miljoner enskilda kunder och över 2 000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting 
  • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för 2016: +6,6 %

  • Totalavkastning i genomsnitt under 10 år (2007-2016) +6,7 procent

  • Solvensgrad var per den 31/12 2016, 164 %. Det innebär att bolagets tillgångar är 64 procent högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna

  • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för 2016 +6,7 %

  • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar

  • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital

  • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa

  • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige

2018-02-16

Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2017. KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

2017-12-18

KPA Pension säljer butiksfastigheter

KPA Pensionsförsäkring säljer 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor. ICA bedriver idag butiksverksamhet i fastigheterna.

2017-12-12

KPA Pension ställer sig bakom internationellt klimatupprop

KPA Pension ansluter till finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD.

2017-11-17

KPA Pension köper obligation direkt av Sundsvalls kommun

KPA Pension köper obligationer av Sundsvalls kommun genom en så kallad private placement, en emission som särskilt riktas mot KPA Pension och Folksam. Det totala obligationsvärdet uppgår till 350 miljoner kronor. – Att investera i kommunobligationer bidrar till att våra kunder får en trygg och etisk pension, samtidigt som de ser sina pengar göra nytta redan idag, säger KPA Pensions vd Britta Burreau.

2017-11-02

KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner

KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner kronor till 2 000 arbetsgivarkunder, som därmed får en betydande återbäring på tjänstegrupplivförsäkringen.

Våra reklamfilmer


Jämställdhet
Klimathotet
En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt

Bilder för nedladdning


britta-burreau-155.jpg
johan_sjostrom_thumb.png
ninni_wibeck_thumb.png
inge_backstrom_thumb.png
jeanette_almer_thumb.png
karin_stenmar_thumb.png
)