pressrum_header.png

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

  • Över 1,8 miljoner enskilda kunder och över 2 000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting. 
  • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för 2016: +4,6 %.

  • Totalavkastning i genomsnitt under 10 år (2008-2017) +7,5 %.

  • Solvensgrad var per den 31/12 2017, 168 %. Det innebär att bolagets tillgångar är 68 % högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna.

  • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för 2016 +4,8 %.

  • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar.

  • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital. Och från 2018 sänktes de ytterligare en gång med 25 %. 

  • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa.

  • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige.

2018-10-04

KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning.

2018-07-27

Stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till juni 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 13 081 (12 035) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

2018-05-03

Fortsatt stabilt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till mars 2018. KPA Pension fortsätter sina positiva utveckling på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

2018-04-13

KPA Pension i topp på hållbarhet i pensionsbranschen

KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över mest hållbara varumärken i pensionsbranschen. Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning.

2018-03-08

KPA Pension investerar 200 miljoner i Vellinge kommuns första gröna obligation

Som exklusiv och utvald investerare, investerar KPA Pension 200 miljoner kronor i Vellinge kommuns första gröna obligation. Obligationen ska finansiera nollenergihuset ”Omtankens hus” i Höllviken – kommunens nya omsorgsboende och mötesplats för äldre. Den nyemitterade obligationen har ett nominellt belopp på 200 miljoner kronor och en löptid på 5 år.

Våra reklamfilmer


Jämställdhet
Klimathotet
En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt

Bilder för nedladdning


britta-burreau-155.jpg
johan_sjostrom_thumb.png
ninni_wibeck_thumb.png
inge_backstrom_thumb.png
jeanette_almer_thumb.png
karin_stenmar_thumb.png
)