pressrum_header.png

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

  • Över 1,8 miljoner enskilda kunder och över 2 000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting. 
  • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för 2016: +4,6 %.

  • Totalavkastning i genomsnitt under 10 år (2008-2017) +7,5 %.

  • Solvensgrad var per den 31/12 2017, 168 %. Det innebär att bolagets tillgångar är 68 % högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna.

  • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för 2016 +4,8 %.

  • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar.

  • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital. Och från 2018 sänktes de ytterligare en gång med 25 %. 

  • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa.

  • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige.

2019-02-08

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension under 2018

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade hela 23 procent och uppgick till 16 475 (13 378) miljoner kronor.

2018-11-26

En pensionspizza serverad

Saco studentråd, Alecta och KPA Pension lanserar idag kampanjen Pensionspizzan på utvalda sociala medier. Syftet är att öka medvetenheten kring pensionssystemet och hur livsval påverkar pensionen.

2018-10-24

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till september 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 14 313 (12 469) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

2018-10-04

KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning.

2018-07-27

Stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till juni 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 13 081 (12 035) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

Våra reklamfilmer


Jämställdhet
Klimathotet
En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt

Bilder för nedladdning


britta-burreau-155.jpg
johan_sjostrom_thumb.png
ninni_wibeck_thumb.png
inge_backstrom_thumb.png
jeanette_almer_thumb.png
karin_stenmar_thumb.png
)