Nytt pensionsavtal för kommun och region

Idag meddelade de kommunala parterna att man kommit överens om ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn.

Det nya avtalet AKAP-KR kommer börja gälla fr o m 1 januari 2023 och innebär sammanfattningsvis följande:

  • Övergång från KAP-KL till AKAP-KR för födda före 1986 med några undantag.
  • Övergång från PA-KFS 09 till AKAP-KR med vissa undantag.  
  • Pensionsavgiften höjs från 4,5 till 6 % respektive från 30 till 31,5 %.   

På KPA Pension påbörjas nu arbetet med att sätta sig in i detaljerna kring det nya avtalet och vilka förändringar som det för med sig för både anställda och arbetsgivare i kommunsektorn. 

– Vi ser positivt på att parterna har kommit överens om ett modernt och förutsägbart pensionsavtal som innebär högre pensioner för de anställda i kommuner och regioner med ett intjänande till tjänstepensionen under hela arbetslivet, säger Fredrik Eklöf, chef AO Parter och utbildning. 

Mer information från SKR, Kommunal och OFR om det nya avtalet: 
Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö | SKR   
Ett helhetspaket – trygghet och omställning under och efter arbetslivet | Kommunal
Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö | OFR