Solvens- och verksamhetsrapport för 2020

Finansinspektionen godkände den 22 februari 2021 KPA Livförsäkrings ansökan om att omvandla företaget till ett tjänstepensionsföretag. Omvandlingen till KPA Tjänstepension skedde per den 1 mars 2021. Den innebär att KPA Tjänstepension blir bland de första svenska tjänstepensionsföretagen att fullt ut ansluta sig till de nya europeiska reglerna för tjänstepensionsföretag (IORP 2), som infördes i Sverige vid årsskiftet 2019/2020.

Här kan du läsa mer om omvandlingen

Året 2020 har i övrigt präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft i olika vågor. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser fortsätter alltjämt och påverkar hela samhällsekonomin och många av KPA Pensions samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen.

KPA Pension står starkt i krisen

KPA Pension och Folksamgruppen står fortsatt finansiellt starkt efter ett verksamhetsår helt präglat av pandemin med starka nyckeltal. KPA Pensions finansiella styrka möjliggör, även vid fortsatt turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna. KPA Pension följer löpande utvecklingen med anledning av coronapandemin och den effekt det har på företagens och KPA Pensions finansiella ställning.

Solvens- och verksamhetsrapport för 2020 (pdf)