Ökat intresse för hållbara pensioner

Engagemanget för det hållbara samhället ökar, samtidigt finns det luckor i kunskapen om hur vi ska nå dit. Det är till exempel många som fortfarande inte känner till Agenda 2030.

KPA Pension har låtit göra en ny undersökning med 1 000 svarande där vi ställde frågor kring hållbarhet, livsval, medvetenhet och kännedom om Agenda 2030.

Svaren vi fått visar på ett ökat intresse kring hållbarhet och en ökad medvetenhet, särskilt bland individer inom kommun och region. Vi ser också att kvinnor i högre grad än män, svarar att de funderar över hållbarhet och är angelägna om att de egna pensionspengarna placeras hållbart.

Hur påverkar en ökad medvetenhet kring hållbarhet våra livsval och vår vardag, på jobbet och i privatlivet? Hur tänker man när det kommer till val av arbetsgivare och vad tycker man är viktigt på en arbetsplats?

Det och mycket mer kan du läsa om i KPA Pensions rapport: Ökat intresse för hållbara pensioner (pdf).

Samtal med parterna

Vad ställer medvetenheten om hållbarhet för krav på arbetsgivare, organisationer och leverantörer? Och hur kan vi stödja det ökade intresset?

Detta och mycket mer samtalar Karin Stenmar, hållbarhetschef på KPA Pension, med representanter från kommun och region om.

Representanter från dessa parter deltar i samtalet: Vårdförbundet, Sobona, Vision och Saco Studentråd.