Hållbara fonder

KPA Pension erbjuder vi ett noga utvalt utbud av externt förvaltade fonder. Fonderna är utvalda utifrån högt ställda krav på hållbarhet, bland annat kopplade till arbete för klimat, miljö och mänskliga rättigheter.

Så fungerar hållbara fonder

En hållbar fond investerar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Fonden väger på olika sätt in miljö och socialt ansvarstagande i sina investeringar. Hållbarhet, inom fondförvaltning, handlar alltså om att investera i företag som tar ansvar för vår jord och som uppfyller krav på mänskliga rättigheter.

Vi ställer höga krav på hållbarhet i fonderna

KPA Pension har inget eget fondbolag. Istället erbjuder vi ett noga utvalt utbud av externt förvaltade fonder. Våra fonder uppfyller högt ställda krav på hållbarhet, bland annat kopplade till arbete för klimat, miljö och mänskliga rättigheter. 

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Kraven innebär också att fonderna inte innehåller bolag som tillverkar vapen, tobak, alkohol, pornografi eller spel. Om ett bolag i en fond inte lever upp till kraven ska det utvärderas och underkännas för investering. 

Vi kontrollerar alla fonder noggrant

Vi genomlyser löpande fonderna med hjälp av en extern leverantör (ISS ESG). På så sätt får vi reda på om något av de företag fonderna har investeringar i brutit mot några internationella normer eller konventioner samt om fonden har något innehav i typer av verksamheter som är otillåtna enligt våra hållbarhetskriterier.

Varje år får de som förvaltar våra fonder besvara frågor i ett så kallad DDQ (due diligence questionaire), som vi sedan går igenom och utvärderar. Fondförvaltaren gör även egna kontroller och identifierar företag som de kan föra en dialog med och påverka att de agerar hållbart.

Hållbara egenskaper för våra fonder

Fond Informationsbroschyr (inkl. hållbarhetsbilaga till fondförsäkring) Hållbarhetsbilaga årlig information Klassificering (artikel)
KPA Aktiefond KPA Aktiefond (pdf) KPA Aktiefond (pdf) 8
KPA Blandfond  KPA Blandfond (pdf) KPA Blandfond (pdf) 8
Storebrand Global Plus A SEK Storebrand Global Plus A SEK (pdf) Storebrand Global Plus A SEK (pdf) 8
Storebrand Grön Obligation A SEK Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) 9
Swedbank Robur Obligation A Swedbank Robur Obligation A (pdf) Swedbank Robur Obligation A (pdf) 8
Swedbank Robur Räntefond Kort A Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) 8
Öhman Emerging Markets A Öhman Emerging Markets A (pdf) Öhman Emerging Markets A (pdf) 8
Öhman Global A Öhman Global A (pdf) Öhman Global A (pdf) 8
Öhman Marknad Europa A Öhman Marknad Europa A (pdf) Öhman Marknad Europa A (pdf) 8
Öhman Marknad Japan A Öhman Marknad Japan A (pdf) Öhman Marknad Japan A (pdf) 8
Öhman Marknad Pacific A Öhman Marknad Pacific A (pdf) Öhman Marknad Pacific A (pdf) 8
Öhman Marknad Sverige Bred A Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) 8
Öhman Marknad USA A Öhman Marknad USA A (pdf) Öhman Marknad USA A (pdf) 8