Förbättring ger tryggare utbetalningar

Den 1 januari 2024 gör vi en förbättring i din premiebestämda tjänstepension. Det påverkar dig som har en kommande eller pågående pensionsutbetalning hos oss. Förbättringen gäller även dig som har ett privat pensionssparande i traditionell försäkring.

För att din pension ska bli ännu tryggare och mer förutsägbar ser vi till att din pensionsutbetalning inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat.

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar. Försäkringsvillkoren från den 1 januari 2024 hittar du längst ner på sidan. 

När börjar förbättringen gälla?​

Förbättringen gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare.

Varför görs den här förbättringen?

Förbättringen görs för att få en tryggare och mer förutsägbar pensionsutbetalning. I en traditionell försäkring placeras kapitalet i finansiella tillgångar som exempelvis aktier, räntor och fastigheter. Värdet kan därför både öka och minska över tid.

Vad innebär det för mig som är pensionär?

Förbättringen innebär att din pensionsutbetalning inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. Det gör att din pension blir ännu tryggare och mer förutsägbar.

Förbättringen gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare.

Vad innebär det för mig som snart ska gå i pension?

Förbättringen innebär att din pensionsutbetalning inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. Det gör att din pension blir ännu tryggare och mer förutsägbar.

Förbättringen gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare.

Vad innebär det för mig som fortfarande jobbar och tjänar in till pensionen?

Förbättringen innebär en ökad trygghet kring pensionsutbetalningen den dag du blir pensionär eftersom det finns en gräns för hur mycket utbetalningen kan minska från ett kalenderår till ett annat. För närvarande är denna gräns fem procent.   

Vad innebär det för mig som får utbetalningar från ett återbetalningsskydd? 

Du som får utbetalningar från ett återbetalningsskydd påverkas inte av förbättringen.

Behöver jag göra något för att förbättringen ska gälla mig?​

Nej. Du behöver inte göra någonting.  

Kan gränsen på fem procent ändras i framtiden?​

Ja, gränsen kan komma att ändras i framtiden.   

Påverkas mitt garanterade pensionsbelopp av förbättringen?

Nej. Ditt garanterade pensionsbelopp påverkas inte av förbättringen.  

Varför ändras storleken på min pensionsutbetalning varje år?​

Dina pensionspengar är placerade i finansiella tillgångar som exempelvis aktier, räntor och fastigheter. Värdet kan därför både öka och minska över tid. Vid varje årsskifte räknas din pensionsutbetalning om utifrån hur kapitalet har utvecklats, förväntade livslängder och bedömningen av den framtida finansiella utvecklingen.

När får jag veta hur stor min pension blir nästa år?

I mitten av januari får du ett utbetalningsbesked i Kivra eller med post. Du kommer även att se din utbetalning när du har loggat in på Mina sidor.

Hur har mina pensionspengar utvecklats de senaste åren?

När du har loggat in på Mina sidor kan du se värdeutvecklingen för din tjänstepension.

Hur beräknas min pension?​

När du har börjat ta ut din pension räknas pensionen om vid varje årsskifte utifrån bland annat:

  • hur pensionskapitalet har utvecklats
  • förväntade livslängder
  • bedömningen av den framtida finansiella utvecklingen