Kurser för förtroendevalda

Om du som är fackligt förtroendevald inom kommun, region och kommunala företag vill fördjupa dina kunskaper om pensioner ska du gå en av våra kostnadsfria kurser. Kan du inte grunderna ännu - anmäl dig till vår grundkurs.

Kurserna är digitala och hålls i Teams. För att delta behöver du en dator eller liknande samt i vissa fall en mobiltelefon. 

Grundkurs 

Grundkurs för förtroendevalda inom kommun, region eller kommunalt företag

Vill du veta mer om hur pensionen fungerar? På grundkursen går vi igenom allmän pension, tjänstepension AKAP-KR/KAP-KL med återbetalningsskydd och efterlevandeskydd. Vi berättar om hur förvalet fungerar, vilka valmöjligheter som finns och var du hittar information om din pension. 

Fördjupningskurser

Efterlevandeskydd

Innan du går den här kursen behöver du ha baskunskaper om pension. Det får du enklast på vår grundkurs (se ovan).

I avtalen AKAP-KR och KAP-KL ingår olika skydd till efterlevande. De fungerar på olika sätt, vilket är viktigt att känna till. Kursen ger dig övergripande kunskaper om både lagstadgat efterlevandeskydd och de kollektivavtalade efterlevandeskydden inom kommun, region och kommunala företag.

Hitta dina pensionspengar

Innan du går den här kursen behöver du ha baskunskaper om pension. Det får du enklast på vår grundkurs (se ovan).

Du får veta mer om vilka pensioner som finns för kommun- och regionanställda och vi kommer visa var du hittar dina pensionspengar. Du behöver en mobiltelefon och mobilt bank-id för att kunna vara med. 

30 maj kl. 13:00-15:30 - Anmäl dig till Hitta dina pensionspengar

Förmånsbestämd pension (KAP-KL)

Kursen riktar sig till dig som är anställd/förtroendevald i fackförbunden i en kommun och region och som behöver en fördjupad kunskap om den förmånsbestämda pensionen. 

Den förmånsbestämda pensionen är den man tjänar in på den delen av lönen som överstiger 7,5 IBB. På kursen går vi bland annat igenom vad som påverkar pensionen och vad som är viktigt att tänka på vid olika händelser i arbetslivet.

Innan du går den här kursen behöver du ha baskunskaper om pension. Det får du enklast på vår grundkurs (se ovan).