Frågor och svar om AKAP-KR

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om pensionsavtalet AKAP-KR.

Varför infördes AKAP-KR? 

Arbetsgivarna och facken har velat skapa ett hållbart pensionsavtal som fungerar för dagens arbetsmarknad. Pensionsavtalet utgår från livsinkomsten och är mer anpassat till att många ofta byter jobb, att livslängden ökar och att människor jobbar längre. Systemet är också enklare att förstå.

När infördes AKAP-KR?

AKAP-KR började gälla den 1 januari 2023.

För vem gäller AKAP-KR?

AKAP-KR gäller från den 1 januari 2023 för dig som jobbar inom kommun och region. Det finns undantag för vissa grupper som fortsätter tillhöra KAP-KL.  

Du som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer att få välja vilket pensionsavtal du ska omfattas av.

Undantagen gäller dig som har en överenskommen särskild avtalspension, beviljad särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal, du som är född 1957 och tidigare, du som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta på minst 50 procent eller dig med en förmånsbestämd ålderspension under utbetalning.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (för 2023 motsvarar det en månadslön på 46 438 kronor). För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent.
  • Du som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer att få välja vilket pensionsavtal du ska omfattas av. Den som byter till AKAP-KR har rätt till en tilläggsavgift.
  • Den lägsta åldern för att ta ut den premiebestämda tjänstepensionen (kan kallas avgiftsbestämd) höjs från 55 år till 60 år.
  • Den kortaste tiden du kan ta ut den premiebestämda tjänstepensionen höjs från 5 år till 10 år.

Behöver jag göra något i och med att AKAP-KR har införts? 

De allra flesta behöver inte göra något med anledning av AKAP-KR.

Du som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer att få välja vilket pensionsavtal du ska omfattas av. Mer information om valet får du närmare valperioden.

Jag tillhörde AKAP-KL, vad gäller för mig?

Du omfattas av AKAP-KR om du inte tillhör någon av de grupper som undantas (se fråga ” För vem gäller AKAP-KR?”).

Kommer jag kunna välja om jag vill byta från KAP-KL till AKAP-KR? 

Du som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer att få välja vilket pensionsavtal du ska omfattas av. Om din månadslön är lägre än 7,5 inkomstbasbelopp (för 2023 motsvarar det 46 438 kronor i månaden) flyttas du automatiskt över till AKAP-KR. Prata med din arbetsgivare om du har frågor.

När kan jag välja om jag vill gå över till AKAP-KR?

Valperioden är 1 april-31 maj 2023 och själva valet sker på Mina sidor på kpa.se. Många arbetsgivare kommer att hålla informationsträffar för sina anställda under vintern och våren 2023.

Vad händer om jag inte gör något val?

Du som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer att få välja vilket pensionsavtal du ska omfattas av. Om du inte gör något val är du kvar i KAP-KL. 

Jag har sjukersättning, kommer jag att flyttas över till AKAP-KR?

Du som är född 1986 eller senare kommer att omfattas av AKAP-KR. Du som är född 1985 eller tidigare stannar kvar i KAP-KL. 

Vad gäller för den som är född 1957 och tidigare?

Du som är född 1957 eller tidigare stannar kvar i KAP-KL.

Jag har börjat ta ut pension inom KAP-KL, vad gäller för mig?

Om du har börjat ta ut din förmånsbestämda pension eller om du har särskild avtalspension stannar du kvar i KAP-KL. 

När kan jag tidigast ta ut min pension och under hur lång tid kan jag ta ut den? 

För den premiebestämda tjänstepensionen (kan kallas avgiftsbestämd) gäller från och med 2023:

  • Du kan ta ut pensionen tidigast när du är 60 år
  • Du kan ta ut pensionen under minst 10 år och som längst så länge du lever.

För den förmånsbestämda ålderspensionen gäller från och med 2023:

  • Du kan ta ut pensionen tidigast när du är 61 år
  • Du kan ta ut hela eller delar av pensionen livet ut.  

Var kan jag se vilket pensionsbolag jag har valt och hur mycket som betalats in till min tjänstepension?

Logga in på pensionsvalet.se för att ta reda på vilket eller vilka pensionsbolag du valt. Där kan du också se hur mycket som har betalats in till din tjänstepension.