Is this all there is?

The fact that women generally receive a much worse pension than their husbands is not exactly news. Many choose to ignore reality, as the prospect of a future in poverty is frightening.

Others sign up for expensive, low-quality pension products in the belief that these will solve their problems. 

But putting off the problem is not a good strategy. There are, however, alternatives. Annika Creutzer, well-known expert on private finances, teaches us to take control of the situation and our pension. In this book, she describes ten traps you must avoid - such as the couples trap and the part-time trap. 

Take control of your pension. It's not too late!

 Take control of your pension

Blev det inte mer än så här?

Att kvinnor i regel får en mycket sämre pension än sina män är ingen ny upptäckt. Många väljer att blunda för verkligheten eftersom tanken på en fattig framtid skrämmer.

Andra tackar ja till dyra och dåliga pensionsprodukter i tron att de ska lösa bekymret.

Men att skjuta problemet framför sig är ingen bra strategi. Det finns trots allt alternativ. Annika Creutzer, känd privatekonomisk expert, lär oss att ta makten över situationen och pensionen. Hon går i boken igenom tio fällor du ska undvika - som parfällan och deltidsfällan.

Ta makten över din pension. Än är det inte för sent! 

 Ta makten över din pension