Wyszło tylko tyle?

Fakt, że kobiety zwykle otrzymują o wiele niższą emeryturę niż ich mężowie, nie jest niczym nowym. Wiele z nich decyduje się nie brać pod uwagę rzeczywistości, ponieważ przeraża je myśl o ubóstwie w przyszłości.

Inne zgadzają się na kosztowne i złe produkty emerytalne, wierząc, że to rozwiąże ich kłopot.

Ale odsuwanie problemu na później nie jest dobrą strategią. Przecież są alternatywne rozwiązania. Annika Creutzer, znany ekspert w dziedzinie finansów osobistych, uczy nas, jak przejąć kontrolę nad własną sytuacją i emeryturą. W swojej książce omawia dziesięć pułapek, których powinnaś unikać – na przykład pułapkę związaną z życiem w związku czy pracą na niepełny etat.

Przejmij kontrolę nad swoją emeryturą. Jeszcze nie jest za późno!

  Przejmij kontrolę nad swoją emeryturą

Blev det inte mer än så här?

Att kvinnor i regel får en mycket sämre pension än sina män är ingen ny upptäckt. Många väljer att blunda för verkligheten eftersom tanken på en fattig framtid skrämmer.

Andra tackar ja till dyra och dåliga pensionsprodukter i tron att de ska lösa bekymret.

Men att skjuta problemet framför sig är ingen bra strategi. Det finns trots allt alternativ. Annika Creutzer, känd privatekonomisk expert, lär oss att ta makten över situationen och pensionen. Hon går i boken igenom tio fällor du ska undvika - som parfällan och deltidsfällan.

Ta makten över din pension. Än är det inte för sent! 

 Ta makten över din pension