Zar je samo toliko ispalo?

Da žene po pravilu dobijaju mnogo lošiju penziju nego njihovi muževi nije neko novo otkriće. Mnogi zatvaraju oči pred stvarnošću s obzirom da ih sama pomisao na siromašnu budućnost plaši.

Drugi prihvataju skupe i loše penzijske proizvode u veri da će isti rešiti njihove brige.

Ali terati problem ispred sebe nije uopšte dobra strategija. Uprkos svemu postoje i alternativna rešenja. Annika Creutzer, poznati stručnjak iz oblasti privatne ekonomije, uči nas da preuzmemo vlast nad situacijom i penzijom. U knjizi razmatra deset klopki koje trebate da izbegavate – kao što su klopka u obliku parova i klopka u obliku skraćenog radnog vremena.

Preuzmite vlast nad svojom penzijom. Još uvek nije prekasno!

  Preuzmite vlast nad svojom penzijom

Blev det inte mer än så här?

Att kvinnor i regel får en mycket sämre pension än sina män är ingen ny upptäckt. Många väljer att blunda för verkligheten eftersom tanken på en fattig framtid skrämmer.

Andra tackar ja till dyra och dåliga pensionsprodukter i tron att de ska lösa bekymret.

Men att skjuta problemet framför sig är ingen bra strategi. Det finns trots allt alternativ. Annika Creutzer, känd privatekonomisk expert, lär oss att ta makten över situationen och pensionen. Hon går i boken igenom tio fällor du ska undvika - som parfällan och deltidsfällan.

Ta makten över din pension. Än är det inte för sent! 

 Ta makten över din pension