Efterlevandeskydd – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun och region har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Återbetalningsskydd

 • Ingår för dig som jobbar inom kommun och region men går att välja bort
 • Kan betalas ut även om du har börjat ta ut din pension.
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandepension för dig född 1985 eller tidigare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd.  

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandepension. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Efterlevandepension produktblad
Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor

Familjeskydd för dig född 1986 eller senare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Du som är född 1986 eller senare omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL där familjeskydd ingår. KPA Pension betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för familjeskydd. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Familjeskydd produktblad
Familjeskydd försäkringsvillkor

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region 
 • Ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är. TGL-KL kan betalas ut till både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Försäkringsbelopp 2022

Din ålder Helt grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp (kr)
54 år eller yngre 289 800 144 900
55 år 265 650 132 825
56 år 241 500 120 750
57 år 217 350 108 675
58 år 193 200 96 600
59 år 169 050 84 525
60 år 144 900 72 450
61 år 120 750 60 375
62 år 96 600 48 300
63 år 72 450 36 225
64 år men inte 67 år 48 300 24 150

Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt nedan.

Barnets ålder vid dödsfallet Barnbelopp (kr) Halvt barnbelopp (kr)
Inte fyllt 17 år 96 600  48 300
Fyllt 17 år men inte 19 år 72 450 36 225
Fyllt 19 år men inte 20 år 48 300 24 150

Produktblad TGL-KL 
Försäkringsvillkor TGL-KL 
Blankett förmånstagarförordnande TGL-KL  
Blankett för att ansöka om ersättning till efterlevande

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

Produktblad TGL-FO
Försäkringsvillkor TGL-FO
Ansökan Livförsäkring TGL-FO

Relaterade artiklar