Skydd för efterlevande – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Återbetalningsskydd

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region men går att välja bort
 • Kan betalas ut även om du har börjat ta ut din pension.
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandepension för dig född 1985 eller tidigare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn.

Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd.  

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandepension. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Efterlevandepension produktblad
Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor

Familjeskydd för dig född 1986 eller senare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn.

Du som är född 1986 eller senare omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL där familjeskydd ingår. KPA Pension betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för familjeskydd. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Familjeskydd produktblad
Familjeskydd försäkringsvillkor

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region 
 • Ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är. TGL-KL kan betalas ut till både till din make/maka/sambo och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Försäkringsbelopp 2020

Din ålder Helt grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp (kr)
54 år eller yngre 283 800 141 900
55 år 260 150 130 075
56 år 236 500 118 250
57 år 212 850 106 425
58 år 189 200 94 600
59 år 165 550 82 775
60 år 141 900 70 950
61 år 118 250 59 125
62 år 94 600 47 300
63 år 70 950 35 475
64 år men inte 67 år 47 300 23 650

Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt nedan.

Barnets ålder vid dödsfallet Barnbelopp (kr) Halvt barnbelopp (kr)
Inte fyllt 17 år 94 600  47 300
Fyllt 17 år men inte 19 år 70 950 35 475
Fyllt 19 år men inte 20 år 47 300 23 650

Produktblad TGL-KL 
Försäkringsvillkor TGL-KL 
Blankett förmånstagarförordnande TGL-KL  
Blankett för att anmäla dödsfall

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

Produktblad TGL-FO
Försäkringsvillkor TGL-FO
Ansökan Livförsäkring TGL-FO

Relaterade artiklar