Kundombudsmannen för KPA Pension

Välkommen till Kundombudsmannen för KPA Pension. Om du är missnöjd med hur ditt ärende skötts kan du höra av dig till någon av våra medarbetare.

Vi är en oberoende extra trygghet för dig som kund. Vi kan hjälpa dig med omprövningar av ett tvistigt ärende och även ge dig råd genom telefon eller e-post. Så här gör du: 

Titta i vanliga frågor & svar

I många fall kan du som kund få svar på din fråga under sidan vanliga frågor & svar.  Här hittar du även frågor och svar som gäller kontakten med kundombudsmannen.

Vanliga frågor & svar

Kontakta kundombudsmannen när du har ett slutligt beslut

För att vi ska kunna ompröva ett ärende krävs att du har fått ett slutligt beslut från KPA Pension – då kan vi göra en opartisk omprövning av ditt ärende. Vi kan rekommendera KPA Pension att ändra sitt beslut om det finns en saklig grund för en annan bedömning.

Prövningen är kostnadsfri och du måste kontakta Kundombudsmannen inom ett år från det att du fått ett slutgiltigt beslut från KPA Pension.

Kontakta kundombudsmannen

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med vårt beslut finns det andra möjligheter för dig att få ärendet prövat utanför KPA Pension. 

Om du inte är nöjd