اطلاعات عمومی درباره بازنشستگی به زبان فارسی

به بخش خدمات چند زبانه ما به مشتری ها خوش آمدید. ما می خواهیم به شما امکان دهیم تا از فرآورده ها و خدمات شرکت ک پ آ پنشون و فولکسام برخوردار شوید. به این ترتیب مشتری های ما در زندگی روزمره خود از امنیت برخوردار خواهند شد. و این برای ما مهم است که بتوانیم به شما کمک کنیم.

به 06 59 58 0771  تلفن بزنید تا ما به پرسش های عمومی شما درباره بازنشستگی پاسخ دهیم.

 

برای دریافت بهترین پاسخ برای پرسش های مربوط به بازنشستگی اشتغال تان با بخش خدمات به مشتری ها در ک پ آ پنشون با

شماره تلفن ۵۰۰ ۶۵۰ ـ ۰۲۰  تماس بگیرید. آنها به زبان سوئدی و انگلیسی به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. 

پیوندهای مربوطه

اطلاعات درباره بازنشستگی به زبان فارسی