Hämta blanketter för TGL och familjeskydd

Beställa broschyrer om efterlevandeskydd

Du kan beställa broschyrer som gäller efterlevandeskydd genom att logga in på Nya KPA Direkt.

Produktblad TGL-KL

Information till anhöriga - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (pdf)

Blanketter 

Arbetsgivarintyg - anmälan om avliden arbetstagare (pdf) 

Ansökan om ersättning till efterlevande - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (pdf)

Tjänstgöringsbesked (pdf)

Här kan du läsa mer om förmånstagarförordnande. Där finns också blankett för efterlevandeskydd.

 

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.