Tjänstepension AKAP-KL

AKAP-KL gäller från och med 1 januari 2014 för personer som är anställda inom kommun och region, och är födda 1986 eller senare. Här kan du läsa mer om vad det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet AKAP-KL innehåller.

Mer om AKAP-KL

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen.

I avtalet finns också andra förmåner som är en trygghet både för den anställde och familj.