dagis2-toppbild.jpg

Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen finansieras av arbetsgivaren genom årlig inbetalning av pensionsavgift. Kommun, region och kommunalförbund tryggar årlig inbetalning av pensionsavgift genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

För arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivareförbundet Sobona, dock inte kommunalförbund, säkerställs på särskilt sätt årlig inbetalning av pensionsavgift.

 

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.