dagis2-toppbild.jpg

Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen finansieras av arbetsgivaren genom årlig inbetalning av pensionsavgift. Kommun, landsting, region och kommunalförbund tryggar årlig inbetalning av pensionsavgift genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

För arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivareförbundet Pacta, dock inte kommunalförbund, säkerställs på särskilt sätt årlig inbetalning av pensionsavgift.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.

)