Ansök om avtal med KPA Pension

Hos oss kan en arbetsgivare som är medlem i Sobona ansöka om avtal. Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar försäkringsavtal för TGL-KL.

Bra att känna till!

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Alla medlemmar i Sobona behöver teckna försäkringsavtal för TGL-KL och familjeskydd med KPA Pension. Om ni ännu inte är medlem i Sobona kan ni göra en intresseanmälan till Sobona här. 

Från och med 2023 omfattas majoriteten av anställda på en kommun, region eller i ett kommunalt bolag som är medlem i Sobona, av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Läs mer om AKAP-KR här. Vissa anställda omfattas fortfarande av KAP-KL. Ni som är medlem i Sobona kan välja att teckna administrationsavtal för AKAP-KR/KAP-KL hos KPA Pension i formuläret.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkan tecknar avtal om TGL-KL med KPA Pension.

Har du frågor? Kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig. 

Ansök om avtal med KPA Pension

Vilken arbetsgivarorganisation är ni medlem i?

Som medlem i Sobona tecknar ni försäkringsavtal för TGL-KL och familjeskydd. Utöver det kan ni också teckna avtal om AKAP-KR/KAP-KL samt tidigare avtal.

Ja, vi vill också teckna avtal för:

Som medlem i Svenska kyrkan tecknar ni försäkringsavtal om TGL-KL

Fyll i och bifoga anmälan om TGL-KL/familjeskydd

För att kunna avsluta din ansökan ber vi dig att bifoga anmälan om försäkringsavtal TGL-KL/Familjeskydd AKAP-KL. TGL-KL är en obligatorisk del av kollektivavtalet och tecknas därför av alla. Skriv ut, fyll i, scanna och bifoga filen.

TGL-KL och Familjeskydd AKAP-KL - blankett för utskrift

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Vad händer efter du skickat in er ansökan?

  • Vi skickar ut de avtal som ni behöver signera och returnera till oss.
  • Du får en bekräftelse via mejl när ni har fått behörighet till Nya KPA Direkt.
  • Vi bjuder in till ett digitalt välkomstmöte där vi går igenom allt ni behöver känna till. 

Övriga avtalsförsäkringar som är obligatoriska

AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring). Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

Avgiftsbefrielseförsäkring för AKAP-KR/KAP-KL. Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Tecknas med AFA Trygghetsförsäkring genom Fora.

Övrig information

Pensionsnämnden för AKAP-KR/KAP-KL

Ansökan om godkännande av Pensionsnämnden skickas till: Pensionsnämnden, Box 90342, 120 25 Stockholm.

Tryggande av pensionsutfästelser

Enligt pensionsbestämmelserna skall företagets pensionsutfästelser som inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension, vara tryggat enligt något av nedanstående alternativ.

  • Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal borgen eller kreditförsäkring (hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti).
  • Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i Tryggandelagen.