Försäkra framtida pensionsutbetalningar

Vill ni ha en jämn och känd kostnadsutveckling på de förmånsbestämda pensionerna? Då kan vi erbjuda er försäkring av de kollektivavtalade pensionsutfästelserna eller inlösen av pensionsskulder.

Kostnaden för förmånsbestämda pensioner kan vara svår att räkna ut på förhand eftersom den kan svänga kraftigt. Samtidigt är det ni som arbetsgivare som tar risken. Genom att försäkra de förmånsbestämda pensionerna tar vi över risken medan ni utjämnar pensionskostnaderna över tiden och slipper obehagliga överraskningar. Dessutom finns det möjlighet till avkastning på de premier ni betalar in.

Vi erbjuder också försäkringslösningar i form av chefspensioner, avgångspensioner och andra speciallösningar.

Om pensionsskulden
 

Kontakta oss om du har frågor

Arbetar du med pensioner i en region, kommun eller ett kommunalt företag?

Kontakta oss på kundmöte arbetsgivare om du har frågor. Du når oss på telefon 0771-650 020 eller via arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.