service-2.jpg

Behörighetsanmälan

För att kunna arbeta i Nya KPA Direkt behöver du ha behörighet till verktyget.

Sedan vi utvecklade självbetjäningstjänsten av behörigheter i Nya KPA Direkt är det er administratör som registrerar nya användare och avaktiverar användare som slutar. Är du ny användare – kontakta er administratör så får du hjälp att få rätt behörighet.

Anmäla administratör för Nya KPA Direkt

Saknar ni administratör för att hantera era behörigheter? Här är blanketten för att anmäla er administratör.

Ladda ner anmälan av administratör.

Har du frågor om behörighetstjänsten eller hur du fyller i blanketten – kontakta oss via e-post: behorighetnyakpadirekt@kpa.se.

Frågor och svar om behörighet

Vad innebär det att vara administratör?

Att ha rollen administratör i Nya KPA Direkt innebär att man administrerar och tilldelar nya behörigheter för de kunder man fått ansvar för av arbetsgivaren.

Hur anmäler vi en administratör?

Fyll i behörighetsblanketten och ange den person hos er som ska vara ansvarig för att administrera era användare. På blanketten anger ni vilka kunder administratören ska ansvara för. En blankett fylls i per administratör. (Blanketten finns också på entrésidan i inloggat läge under Broschyrer och blanketter. )

Den ifyllda blanketten skickas till behorighetnyakpadirekt@kpa.se eller med vanlig post till: KPA Pension, Säljsupport, 106 85 Stockholm  

 

Relaterade artiklar

Tangentbord

Inloggning med e-legitimation

E-legitimationen eller e-tjänstelegitimationen fungerar som en elektronisk ID-handling kopplad till en specifik person. Om ni är fler som kommer att använda Nya KPA Direkt behöver varje användare både kunna identifiera sig elektroniskt och ha behörighet till systemet.

Läs mer