service-2.jpg

Behörighetsanmälan

För att kunna arbeta i Nya KPA Direkt behövs förutom e-legitimation även behörighet att använda systemet.

Inför behörighetsanmälan behöver du ha en giltig e-legitimation eller e-tjänstelegitimation, då uppgifter om den elektroniska ID-handlingen efterfrågas. Anmälan måste göras även för de personer som har behörighet i nuvarande system, för att säkerställa att vi har riktiga och aktuella uppgifter.

 Ladda ner behörighetsanmälan

Behörighetsnivåer

Det finns fyra behörighetsnivåer i systemet:

 • Handläggarbehörighet, ger rättighet att se fakturor, grunduppgifter, registrera, simulera och beräkna.
 • Utökad handläggarbehörighet, ger utöver rättigheten att se fakturor, grunduppgifter, registrera, simulera och beräkna också möjligheten att se och beställa pensionskostnadstjänster (pensionsskuld).
 • Ekonombehörighet, ger rättighet att se fakturor och rapporter samt beställa och se pensionskostnadstjänster.
 • Handläggarbehörighet Pensionsvalet, ger endast tillgång till pensionsvalets tjänster.

En användare kan endast ha en behörighetsnivå. I det fall man administrerar flera arbetsgivare, gäller samma behörighetsnivå för samtliga.

För de två första kan du välja om användaren bara ska ha möjlighet att ta del av uppgifterna (läsa) men inte kunna redigera dem, eller om användaren ska kunna redigera och spara ändringar. Handläggarbehörighet Pensionsvalet, medföljer handläggarbehörighet om ni har ett administrationsavtal med oss, denna använder du det är en användare som endast ska ha tillgång till pensionsvalets tjänster. 

I anmälan för behörighet till Nya KPA Direkt fyller du i följande:

 1. Användarens kontaktuppgifter samt personnummer alternativt serienummer för e-tjänstelegitimationen. 
   
 2. Behörighetsnivå. Ändringsbehörighet eller läsbehörighet. Observera att endast en nivå per användare är möjlig. 
   
 3. Namn på arbetsgivare samt organisationsnummer. Om en användare ska administrera tjänstepensioner för ett flertal arbetsgivare är det viktigt att samtliga namn och organisationsnummer fylls i.
   
 4. I de fall användaren ska administrera tjänstepensioner för ett flertal arbetsgivare ska även en fullmakt upprättas och skickas in tillsammans med behörighetsbeställningen.

   Fullmakt Nya KPA Direkt
   
 5. Namnunderskrift behörig beställare.

 6. Förbindelse om sekretess och tystnadsplikt (sid 2)
 

Relaterade artiklar

tangentbord.jpg

Inloggning med e-legitimation

E-legitimationen eller e-tjänstelegitimationen fungerar som en elektronisk ID-handling kopplad till en specifik person. Är ni flera som kommer att använda Nya KPA Direkt, behöver varje användare dels kunna identifiera sig elektroniskt, dels ha behörighet till systemet.

Läs mer

)