service-2.jpg

Behörighetsanmälan

För att arbeta i Nya KPA Direkt behöver du anmäla behörighet att använda systemet.

Om du inte redan har en giltig e-legitimation skaffa det först eftersom det krävs för att göra en behörighetsanmälan. Gör sedan din anmälan.

För att vara säkra på att vi har korrekta och aktuella uppgifter behöver du göra en ny anmälan även om du har behörighet i nuvarande system.

 Ladda ner behörighetsanmälan

Behörighetsnivåer

Det finns fyra behörighetsnivåer i systemet.

Observera att du endast kan ha en behörighetsnivå, det vill säga administrerar du flera arbetsgivare gäller samma behörighetsnivå för samtliga. 

Handläggarbehörighet: Ger rättighet att se fakturor, grunduppgifter, registrera, simulera, skatterapportering och beräkna.

Utökad handläggarbehörighet: Förutom alla rättigheter som finns för handläggarbehörighet kan man även se och beställa pensionskostnadstjänster (pensionsskuld).

Ekonombehörighet: Ger rättighet att se fakturor och rapporter, skatterapportering samt beställa och se pensionskostnadstjänster.

Handläggarbehörighet Pensionsvalet: Ger endast tillgång till Pensionsvalets tjänster. Om ni har ett administrationsavtal med oss ingår denna behörighet.

För Handläggarbehörighet och Utökad handläggarbehörighet kan man välja om användaren bara ska kunna läsa, eller även kunna redigera och spara ändringar.

I anmälan fyller du i följande uppgifter:

  1. Behörighetsnivå
  2. Namn på arbetsgivare samt organisationsnummer
  3. Administrerar du tjänstepension för flera arbetsgivare behöver du fylla i en anmälan per arbetsgivare.
  4. Kontaktuppgifter samt personnummer, alternativt serienummer för e-legitimation
  5. Namnunderskrift behörig beställare
  6. Förbindelse om sekretess och tystnadsplikt (sid 2)
 

Relaterade artiklar

Tangentbord

Inloggning med e-legitimation

E-legitimationen eller e-tjänstelegitimationen fungerar som en elektronisk ID-handling kopplad till en specifik person. Om ni är fler som kommer att använda Nya KPA Direkt behöver varje användare både kunna identifiera sig elektroniskt och ha behörighet till systemet.

Läs mer