Pensionsadministration med erfarenhet

Vi erbjuder en komplett pensionsadministration till dig som är arbetsgivare inom kommun, region och kommunala bolag. Du får får hjälp med allt från inrapportering för både nuvarande och tidigare anställning till att bevaka den anställdas rätt till tjänstepension.

Vi hjälper till med att

  • registrera uppgifter
  • utreda och beräkna pensionsrätter 
  • bevaka och hålla er uppdaterade
  • beräkna pensionsförmåner
  • betala ut pensioner till era anställda

Vad innebär pensionsadministration?

Registrering

Vi tar emot uppgifter om anställningar, löner och procent för pensionsavgifter som har betydelse för pensionen. Du kan själv rapportera in uppgifterna via olika filtyper eller via vårt verktyg Nya KPA Direkt.

Aktualisering

Vi utreder, värderar och registrerar tidigare anställningar för att räkna intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd ålderspension.

Bevakning

Vi bevakar arbetstagarens rätt till tjänstepension och meddelar er. Vi bevakar också kostnadsbidrag från andra arbetsgivare och inkomstsamordning för till exempel särskild avtalspension enligt KAP-KL.

Räknar pensionsförmåner

Vi räknar ut pensionsförmåner utifrån inrapporterade uppgifter.  Dessutom skickar vi pensionsbrev till er före beräknad avgång. Ni kan godkänna och simulera beräkningar i Nya KPA Direkt. 

Betalar ut pension 

Vi betalar ut pensionen till den bank som pensionstagaren har valt. Pensionstagaren får insättningsbesked i januari varje år, samt vid förändringar.

Vi hanterar både nya och gamla avtal

När du sluter avtal med oss om pensionsadministration gäller det inte enbart de nuvarande avtalen AKAP-KR och KAP-KL.

Vi hanterar också PFA, PA-KL, PA-KFS, PRF, PRF-KL och andra äldre pensionsbestämmelser.

Vill du veta mer om pensionsadministration?

Hör av dig till oss så berättar vi mer!