hamta-blanketter_709x243.jpg

Hämta blanketter för TGL

Förmånstagarförordnande
Beställ blanketten genom att ringa till TGL-enheten 020-650 500 eller skicka e-post till tgl@kpa.se

Beställa broschyrer
Du kan beställa broschyrer som gäller efterlevandeskydd genom att logga in och beställa via KPA Direkt.

Hämta blanketter

Här kan du hämta blanketterna Arbetsgivarintyg, Dödsfallsanmälan och Tjänstgöringsbesked. 

Arbetsgivarintyg
Här kan du läsa eller ladda hem blanketten Arbetsgivarintyg.
(Anmälan om avliden arbetstagare).

 

Dödsfallsanmälan
(tidigare "Försäkran") Här kan du läsa eller ladda hem blanketten Dödsfallsanmälan.
(Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL).

 

Tjänstgöringsbesked
Här kan du läsa eller ladda hem blanketten tjänstgöringsbesked.

 

Produktblad TGL-KL
Information till anhöriga.

 

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.

Se filmen om Pensionshjälpen


Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png