Hämta blanketter för TGL

Förmånstagarförordnande
Beställ blanketten genom att ringa till TGL-enheten 020-650 500 eller skicka e-post till tgl@kpa.se

Beställa broschyrer
Du kan beställa broschyrer som gäller efterlevandeskydd genom att logga in och beställa via KPA Direkt.

Hämta blanketter

Här kan du hämta blanketterna Arbetsgivarintyg, Dödsfallsanmälan och Tjänstgöringsbesked. 

Arbetsgivarintyg
Här kan du läsa eller ladda hem blanketten Arbetsgivarintyg.
(Anmälan om avliden arbetstagare).

Arbetsgivarintyg
 

Dödsfallsanmälan
(tidigare "Försäkran") Här kan du läsa eller ladda hem blanketten Dödsfallsanmälan.
(Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL).

Dödsfallsanmälan
 

Tjänstgöringsbesked
Här kan du läsa eller ladda hem blanketten tjänstgöringsbesked.

Tjänstgöringsbesked
 

Produktblad TGL-KL
Information till anhöriga.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.