Långtidsprognos

Vi kan ta fram 40-åriga långtidsprognoser som visar vad pensionerna kommer att kosta över längre tid genom att analysera pensionsskuldens utveckling, pensionskostnad och likviditetsbelastning.

Ni får ett excel dokument med detaljerade siffror vilket gör det lätt för er att använda. Dokumentet är ett bra instrument för en långsiktig planering.

Beräkningen innehåller prognoser över 40 år på bl. a. följande:

  • Pensionsskuldsutveckling
  • Pensionskostnad
  • Nuvarande och framtida likviditetsbelastning
  • Pensionsutbetalningarnas storlek från ansvarsförbindelse

Pensionsrapport

Ni kan även beställa en pensionsrapport som är ett hjälpmedel för er vid arbetet med finansiella handlingsplaner eller vid sakframställning inför kommunstyrelsen.

Presentation

Vi erbjuder också en muntlig presentation av rapporten hos er och tillsammans går vi igenom rapporten.

Sagt om långtidsprognosen

"Bra för långtidsplanering."
"Mycket bra uppgifter. Positivt att det inte är någon pdf-fil, så att vi kan göra vårt eget material."
"Rapporten är lättöverskådlig."

Vill du beställa en beräkning?

Ni beställer långtidsprognosen, pensionsrapporten och en genomgång av beräkningen via e-post till pskuld@kpa.se.

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig.