Pskuld_1920x739.jpg

Premieprognos

Premieprognoserna ingår utan extra kostnad i pensionskostnadsberäkningen som görs för de arbetsgivare som har beställt en pensionsskuldsberäkning.

För de arbetsgivare som har försäkrat pensionsförmånerna hos KPA Pension görs en beräkning av premierna med tillhörande femårsprognoser. Beräkningen görs två gånger per år, i augusti och december och den är uppdelad i avtalstyp och förmånstyp. En individlista finns också att hämta på Nya KPA Direkt.

Logga in till Nya KPA Direkt

 
blomslinga-2_2_RGB.png

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med oss på Pensions- skuldsenheten så hjälper vi dig med beräkningar och prognoser. Ring oss på 08-665 06 80 eller skicka e-post.

Beräkningen sparas

På Nya KPA Direkt kommer beräkningen finnas sparad. Saknar du behörighet till verktyget, maila oss på behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.