Löneväxling - en förmån för både arbetsgivare och anställd

Vill du erbjuda era anställda en fördelaktig förmån? Då kan löneväxling vara ett bra alternativ. Löneväxling innebär att den anställda kommer överens med dig som arbetsgivare om att avstå en del av sin bruttolön och istället få en extra pensionsförsäkring.

Fördelar för dig som arbetsgivare

Löneväxling är ett enkelt sätt för dig som arbetsgivare att ge den anställda ett förmånligt erbjudande. Utan att det kostar er något extra. Eftersom löneskatt på pensionskostnader är lägre än arbetsgivaravgiften på lönen kan ni använda de minskade kostnaderna till att öka den anställdas pension.

Fördelar för den anställda

  • Skillnaden mellan lön och kommande pension jämnas ut.
  • Den anställda betalar inte någon inkomstskatt på det belopp som växlas till pension. Istället är pensionen skattepliktig när den betalas ut.
  • Den anställda kan spara mer till sin egen pension, utan att avdragsutrymmet för det privata pensionssparandet påverkas.

Det går att välja till ett återbetalningsskydd som innebär att pensionen betalas ut till familjen vid dödsfall.

Förmånligt vid en viss lönenivå

Att växla lön mot pension kan vara förmånligt i många fall, men främst för den som även efter löneväxlingen har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Annars kan till exempel allmän pension och andra förmåner påverkas negativt. 

Kontakta oss för mer information

Vill du erbjuda dina anställda en förmån som ni båda gynnas av? Vi kan också hjälpa till med informationsträffar till era anställda där även personlig information kan ingå.