Pensionspolicy - gör er till en attraktiv arbetsgivare

En egen pensionspolicy ger dig som arbetsgivare möjlighet att arbeta med pensionsfrågorna på ett genomtänkt sätt. Tillsammans utformar vi en pensionspolicy som är speciellt framtagen för att passa just era behov. Vi kan också hjälpa er att uppdatera er policy vid till exempel avtalsförändringar.

Vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden där det kommer att bli allt viktigare för dig som arbetsgivare att kunna behålla och rekrytera personal. Möjligheten att utforma egna pensionslösningar blir allt viktigare för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med en pensionspolicy kan ni skapa tydliga regler om olika pensionslösningar och det blir enklare för dig och dina kollegor att svara tydligt på de frågor som uppkommer. En trygghet för er i det dagliga arbetet helt enkelt.

Det här kan en pensionspolicy lösa:

  • löneväxling
  • alternativa pensionslösningar
  • förtroendevaldas pensioner
  • tryggande av pension
  • avvecklingsfrågor
  • verksamhetsförändringar

Så här går det till

Först kartlägger vi tillsammans era behov och önskemål. Efter resultatet tar vi fram ett utkast till policy som ni lämnar synpunkter på. Sedan presenterar vi resultatet för den grupp hos er som ni har utsett. Till sist fattar ni beslut om att genomföra och börja tillämpa policyn.

Pensionspolicyn behövs för att vi som arbetsgivare lättare ska kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Kommunal personalchef om pensionspolicy

En policy behöver uppdateras

En pensionspolicy utgår ifrån hur verkligheten ser ut här och nu. När omvärlden förändras behöver även policyn justeras. Det kan till exempel handla om förändringar i lag och avtal, som exempelvis nu när AKAP-KR gäller jämsides med KAP-KL. Nya behov och krav från de anställda behöver också finnas med i pensionspolicyn. Därför rekommenderar vi att ni ser över policyn en gång om året.

Vår pensionspolicy skapar klara regler om hur vi ska agera i olika situationer, till exempel vid avveckling av personal.

Regionchef om KPA Pensions pensionspolicy

AKAP-KR ger er möjligheter 

Med det nya uppdaterade AKAP-KR får anställda en högre pensionsavsättning som ger mer tjänstepension för era anställda som arbetar på kommun, region eller bolag. 

Men det innebär samtidigt att er pensionspolicy eller era pensionsriktlinjer behöver uppdateras. En allmän genomgång och uppdatering av text kommer att behövas. Utvärdera ert erbjudande, vilka alternativ som finns idag och vad som ska finnas i era riktlinjer och er policy i framtiden. 

KPA Pensions seniorkonsulter kan stödja och hjälpa er i arbetet. 

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om vilka fördelar just er verksamhet kan få från en egen pensionspolicy är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter.