Pensionsekonomi för regionbolag

Syfte

Syftet med kursen är att ge svar på de frågeställningar som finns kring pensionssystemet. Kursen ska ge dig en djupare kunskap och förståelse om hur de olika kostnaderna för arbetsgivaren uppstår.

Innehåll

Vi går bland annat igenom:

 • Översiktlig genomgång av dagens pensionssystem
 • Tryggande av pensioner – pensionsskuld - Tryggandegrunder
 • Redovisning och finansiering av pensioner
 • Genomgång av pensionskostnaderna för ett regionbolag
  - vi tittar på utfall från 2012-2016 och vilka komponenter som har påverkat pensionskostnaderna
  - vi tittar på KPA Pensions prognoser; vilka delar har stämt bra och vilka har stämt mindre bra
  - vi går igenom de verktyg som finns på KPA Direkt för att få hjälp med budgetarbetet.
 • Kostnadsrisker med pensioner
  - parametrar som påverkar pensionskostnaderna
 • Redovisningsansvarigas kontroll av pensionsskuld och pensionskostnader    

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer eller boka en kundanpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss eller fylla i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som hanterar frågor om pensionskostnader hos arbetsgivaren.