Kurs om avgiftsbestämd pension

De kommunala avtalen KAP-KL och AKAP-KR består helt- eller delvis av en avgiftsbestämd del. På den här kursen får du bra grundkunskaper och du får lära dig mer om de valmöjligheter era anställda har.

Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med pensionsavtalet AKAP-KR.

Mål med kursen

Kursen ger dig övergripande kunskaper om reglerna i pensionsavtalet AKAP-KR.

Efter kursen kommer du

  • fått övergripande information om det svenska pensionssystemet
  • fått bättre kunskap om vad avgiftsbestämd pension är
  • känna till hur avsättningarna till pensionen beräknas och vilken lön det baseras på
  • veta vilka val de anställda kan göra

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Den här utbildningen ersätter kursen "Avgiftsbestämd pension".