PA 03 – för dig som är statligt anställd

Som statligt anställd har du ett tjänstepensionsavtal som heter PA 03 (kan också benämnas PA 16). Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension. Du bestämmer själv hur en del av din tjänstepension ska placeras.

Hos KPA Pension har du låga avgifter och vi placerar dina pengar etiskt. Bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Hos oss har du:

  • Traditionell försäkring – tryggt. Du som sätter tryggheten främst väljer en traditionell försäkring. Vi sköter alla placeringar åt dig. För varje belopp du betalar in till försäkringen får du ett garanterat pensionsbelopp. Du får alltid minst det garanterade beloppet när du går i pension.
  • Fondförsäkring – risk mot möjligheter. I en fondförsäkring bestämmer du själv i vilka fonder du vill placera pengarna. Till skillnad från traditionell pensionsförsäkring får du inget garanterat pensionsbelopp, men däremot har du möjlighet till högre avkastning än i en traditionell pensionsförsäkring.
  • Återbetalningsskydd. Om du vill kan du välja till eller ta bort återbetalningsskyddet i din försäkring. Om du dör betalas ditt sparade pensionskapital ut till dina anhöriga.

Avgift på ditt sparande

Traditionell försäkring

Fast avgift Rörlig avgift
85 kr/år 0,17%*

*Försäkringsavgift: 0,13% + kapitalförvaltningskostnad: 0,04%

Fondförsäkring (entrélösningen)

Fast avgift Rörlig förvaltningsavgift
85 kr/år 0,3%

Om du vill ändra något

Ta kontakt med vår kundservice om du vill ändra något i din försäkring hos oss eller om du har några frågor. 

spv.se kan du läsa mer om ditt pensionsavtal.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhet i traditionell försäkring
Läs mer om hållbarhet i fondförsäkring