Du som bor utomlands

Särskilda bestämmelser för utbetalning av pensionen och för skatteavdrag gäller för dig som är bosatt utomlands.

Meddela ny adress

Bor du utanför Sverige, logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss med din nya adress. Du kan också posta adressen till KPA Pension, 106 85 Stockholm.

Anmäl vilket konto pension ska betalas till

För att anmäla vilket konto din pension ska betalas ut till ska du fylla i en blankett som du får av oss. Gör något av följande:  

  • Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss
  • Ring vår kundservice på +46 8 665 04 00.

Du får blanketten till din e-post eller med vanlig post.

Fyll i levnadsintyg

Du som inte får några utbetalningar från Pensionsmyndigheten får varje år en blankett som du ska fylla i, ett så kallat levnadsintyg. Det är för att du ska kunna intyga för oss att du lever och fortfarande har rätt till pensionen.

Anmäl skattehemvist

Om du får pension från Sverige betalar du skatt på pensionen i Sverige. Då ska du anmäla din skattehemvist till oss. Det gäller även dig som kommer att börja ta ut pension inom tre månader. 

Innan du anmäler skattehemvist kan du behöva: 

Logga in och anmäl skattehemvist