Vad innebär AKAP-KR för arbetsgivare?

Den 1 januari 2023 började pensionsavtalet AKAP-KR gälla. Avtalet gäller för anställda inom Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag som är födda 1958 eller senare.

De flesta anställa med KAP-KL/AKAP-KL har gått över till AKAP-KR.

Det här gäller för kommunala företag med PA-KFS 09 som har gått över till AKAP-KR.

Vad innebär AKAP-KR?

 • Lägsta åldern att ta ut pensionen höjs från 55 år till 60 år.
 • Kortast tillåtna utbetalningstid höjs till 10 år i stället för 5 år. 
 • Pensionsavgiften höjs från 4,5 % till 6 %, respektive från 30 % till 31,5 % av den pensionsgrundande lönen.

Vilka anställda omfattas inte av AKAP-KR?

Det finns vissa som inte omfattas av AKAP-KR, anställda som:

 • är födda före 1958 
 • har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och har nedsatt arbetsförmåga i anställningen, eller som på grund av arbetsskada fått arbetsförmågan nedsatt med minst hälften och fått rätt till livränta 
 • beviljats särskild avtalspension före 2023 
 • har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension   före 2023
 • har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) KAP-KL.  (Dessa arbetstagare kan under april/maj själva välja om de vill gå över till AKAP-KR. De har i så fall rätt till tilläggspremier.)

Hur blir det för anställda som väljer AKAP-KR?

Den som tjänar in förmånsbestämd pension enligt KAP-KL kan välja att fortsätta att omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Om den anställde väljer AKAP-KR får hen en intjänad pensionsrätt 221231. Den intjänade pensionsrätten motsvarar den förmånsbestämda pensionen per 221231 eller den tidigare tidpunkt som individen avslutade en anställning under fjärde kvartalet 2022.

Arbetsgivaren betalar också in en tilläggsavgift på halvårslön över 3,75 inkomstbasbelopp.

Information om valet och hur den anställde väljer avtal

Under 1 april - 31 maj 2023 ska anställda välja avtal. KPA Pension erbjuder alla arbetsgivare hjälp att informera om avtalen via informationsträffar som hålls i början av 2023. 

Viktigt för dig som är arbetsgivare

 • Se till att era anställda får information om AKAP-KR, även de med ett FÅP-intjänande som ska välja avtal.
 • Försäkra er om att vi har rätt uppgifter på era anställda i Nya KPA Direkt.
 • Se till att er leverantör av lönesystem känner till den uppdaterade filbeskrivningen 3.0.
 • Det blir förändringar i rapporteringen 2023. Eftersom rapporteringen påverkar era anställdas pensioner och möjlighet att välja avtal, KAP-KL eller AKAP-KR är det extra viktigt att du känner till vad som gäller.

Logga in på Entrésidan. Där finns en checklista med alla viktiga datum och en FAQ med svar på de mest vanliga frågorna.

Parterna har också sammanställt information om AKAP-KR och avtalsvalet. Ta del av partsinformationen (pdf)

Har du frågor?

Kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se så får du hjälp.