Arbetsgivarservice

Som service till dig som är arbetsgivare kan du nå våra olika specialistgrupper snabbt och enkelt.

Beräkningsavdelningen

Telefon: 08-665 48 70
E-post: berakningsavdelningen@kpa.se

TGL-enheten

Telefon: 020-650 500
E-post: tgl@kpa.se

Försäkringsenheten

Telefon:  08-665 05 90
E-post: kommunforsakring@kpa.se 

Pensionsskuldsfrågor

Telefon: 08-665 06 80
E-post: pskuld@kpa.se