Matchningsanalys

Pensionsutbetalningarna kommer att öka kraftigt de närmaste åren i och med att det är många som kommer att gå i pension. Därför har många kommuner och regioner medel i en egen pensionsfond som placerar i aktier och ränteinstrument.

Genom vår matchningsanalys minskar ni riskerna med förvaltningen i och med att ni planerar för framtida pensionsutbetalningar. På så sätt kan ni sälja av aktier i rätt tid och få pengar att betala de framtida pensionerna.

Simuleringsverktyget visualiserar olika alternativ

Till matchningsanalysen erbjuder vi ett simuleringsverktyg som utifrån olika alternativ visar:

  • När ni ska ni börja lyfta pensionsmedel från fonden
  • Hur ni uppnår matchning
  • När ni ska omfördela placeringarna från aktier till likvida medel 

Vill du beställa en beräkning?

Beställ din matchningsanalys via e-post till pskuld@kpa.se.

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.

 
blomslinga-2_2_RGB.png

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med oss på Pensions- skuldsenheten så hjälper vi dig med beräkningar och prognoser. Ring oss på 08-665 06 80 eller skicka e-post.

Beräkningen sparas

På Nya KPA Direkt kommer beräkningen finnas sparad. Saknar du behörighet till verktyget, maila oss på behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.