Pensionshjälpen Plus - hjälp i strategiska pensionsfrågor

Pensionsområdet är under ständig förändring vilket ställer stora krav på dig som arbetar med dessa frågor. Pensioner är dessutom endast en del av alla arbetsuppgifter för dig som arbetar med ekonomi- och personalfrågor.

Vill du vara säker på att ni jobbar både effektivt och enligt lag och avtal – anlita en seniorkonsult från oss genom Pensionshjälpen Plus. Våra seniorkonsulter hjälper er med kunskap och handledning i komplexa och strategiska pensionsfrågor. Tjänsten tecknas som ett abonnemang och arvodet sätts efter arbetets omfattning.

Exempel på tjänster

  • avtals-och tillämpningsfrågor som gäller alla aktuella och äldre pensionsavtal och reglementen
  • beräkningar av pensionsförmåner och pensionskostnader  
  • strategier för övertalighetslösningar, alternativa lösningar, chefslösningar, enskilda avtal, löneväxling, rekrytering, information och rådgivning
  • utredningar om pensionernas tryggandeform; skuldföring, försäkring eller pensionsstiftelse
  •  pensionsinformation för förtroendevalda
  • utbildningar inom pensionsområdet
  • dokument gällande policyer och enskilda avtal
  •  utredningar och beräkningar vid verksamhetsförändringar, överlåtande, övertagande eller sammanslagningar av verksamheter.

Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter.