Pensionslösningar i samband med övertalighet

Syfte

Tidigarelagda pensionsavgångar eller behov av kompetens- och generationsväxling finns det en rad lösningar på som gynnar både arbetsgivare och anställd. I detta seminarium ger vi dig kunskap om olika pensionslösningar.

Innehåll

Du får en inblick i hur ni som arbetsgivare kan använda olika pensionsmöjligheter för att lösa övertalighet. Under seminariet får du en genomgång av särskild avtalspension enligt överenskommelse på heltid eller deltid, avgångspension samt förtida uttag i kombination med pensionsförstärkning.

Du får titta närmare på olika erbjudanden för äldre anställda att minska arbetstiden med bibehållet tjänstepensionsintjänande och viss del av lönen. För- och nackdelar, konsekvenser och kostnader för de olika lösningarna lyfts fram. 

Seminariet är en halvdag och det kommer finnas tid för diskussioner och frågor. 

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer eller boka en kundanpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss eller fylla i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Målgrupp

För dig som arbetar med övertalighetsfrågor i kommuner, region och kommunalförbund.