Ditt årsbesked för 2023

Nu finns ditt årsbesked på Mina sidor. Årsbeskedet visar hur mycket du har i din tjänstepension och hur pensionspengarna utvecklades under 2023.

Tjänstepension under utbetalning

Om din tjänstepension har börjat betalas ut visas ett utbetalt belopp. Tar du pensionen under ett bestämt antal år visas också ett sista utbetalningsdatum. Det går inte att stoppa, ändra utbetalningstid eller ta ut pensionskapitalet som en klumpsumma när pensionen är under utbetalning. 

Logga in på Mina sidor och se ditt årsbesked.

Frågor och svar

Jag vill få årsbeskedet digitalt i stället för i brevlådan, hur gör jag?

Om du ansluter dig till Kivra får du ditt årsbesked där i stället. 

Hur har mitt pensionskapital förändrats?

Du ser på årsbeskedet hur det har gått för ditt pensionskapital.

Nyckeltal för traditionell försäkring

Avkastning för fondförsäkring

Var kommer pengarna i mitt pensionskapital från?

Pensionskapitalet kommer från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare och grundar sig på den lön du har haft. Du kan se arbetsgivare om du loggar in på den valcentral du tillhör; Pensionsvalet eller Valcentralen.

Om du har en privat pensionsförsäkring är det du själv som har gjort insättningarna.

Varför är mitt pensionskapital lägre än förra året?

Det kan bero på att din pension är under utbetalning.

Varför har jag inte fått några inbetalningar under 2023?

Det kan bero på att du har valt att ett annat pensionsbolag ska ta hand om din tjänstepension, att du har bytt till en arbetsgivare som har ett annat pensionsavtal eller att du har slutat arbeta. 

Varför skiljer sig prognosen i årsbeskedet från prognosen på Mina sidor?

Årsbeskedet visar en pensionsprognos på det pensionskapital du hade vid årsskiftet. Eventuella framtida inbetalningar är inte medräknade.

Prognosen på Mina sidor är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter.

Därför är detta belopp högre. I pensionsprognosen på Mina sidor kan dessutom fler pensionsdelar ingå.

Hur ser jag att min tjänstepension är under utbetalning?

Du ser det på ditt årsbesked genom att ett utbetalt belopp visas. Om du tar ut pensionen under ett bestämt antal år visas också ett sista utbetalningsdatum.

Min pension är under utbetalning. Kan jag stoppa, ändra utbetalningstid eller ta ut hela mitt pensionskapital direkt?

Nej, när utbetalning av din pension är påbörjad kan du inte stoppa, ändra utbetalningstid eller ta ut ditt pensionskapital som en klumpsumma. 

Hur byter jag sparform?

Om du jobbar inom kommun och region och inte har gjort något aktivt val har du en traditionell försäkring hos oss. Vill du byta till en fondförsäkring gör du det på pensionsvalet.se eller valcentralen.se. Är du osäker på vilken valcentral du tillhör, prata med din arbetsgivare.

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du har återbetalningsskydd och avlider innan du börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension tar förmånstagaren över utbetalningen. Förmånstagare är i första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand barn.

Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet kan du göra det på Mina sidor under Efterlevandeskydd. Du som har börjat ta ut pension, skicka ett meddelande på Mina sidor eller ring oss på 0771-650 500 så skickar vi en blankett. 

Har du frågor? Skicka ett meddelande till oss på Mina sidor eller hör av dig på 0771-650 500. 

 

Vi förklarar ord och uttryck

Avgift

Vi tar ut en avgift för att ta hand om dina pensionspengar. Dels betalar du en fast årsavgift som är fastställd i kronor och som tas från ditt kapital. Dels betalar du en rörlig avgift. För dig som har en traditionell försäkring och jobbar inom kommun och region är den rörliga avgiften 0,09 procent. Den består av en försäkringsavgift på 0,06 procent plus en kapitalförvaltningskostnad på 0,03 procent. Vi har ett avgiftstak som innebär att den fasta avgiften och förvaltningsavgiften aldrig blir mer än 300 kronor per år. Kapitalförvaltningskostnaden dras från avkastningen innan den betalas in till sparandet.

Jobbar du inom någon annan sektor och vill veta vilken avgift du betalar, läs mer under det pensionsavtal du omfattas av. 

Du som har fondförsäkring och jobbar inom kommun och region betalar en fast årsavgift på 65 kronor och en rörlig avgift på 0,30 procent i vår entrélösning. 

Omfattas du av ett annat avtal kan du se på årsbeskedet vilka avgifter du betalar.

Avkastning

Avkastning visar hur pensionskapitalet i din traditionella försäkring har förändrats under året. 

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en årlig skatt som dras från ditt pensionskapital.

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Beräknat utbetalningsdatum

Datumet är baserat på att du väljer att ta ut pensionen vid 65 års ålder. Du kan själv välja att ta ut pensionen vid ett annat tillfälle.

Fondförsäkring

En fondförsäkring innebär att du själv kan vara aktiv och välja fonder på egen hand. Du har samtidigt möjlighet till en högre avkastning.

När du väljer fondförsäkring hos oss placeras dina pensionspengar i vår entrélösning KPA SmartPension – Entrélösning. Det är en åldersanpassad pension där pensionspengarna först placeras i en aktiefond för att senare flyttas över till en blandfond och slutligen placeras i en traditionell försäkring. Fonder innebär en högre risk, men större möjlighet till avkastning. En aktiefond har högre risk än en blandfond. En traditionell försäkring har en garanterad del och är därför ett tryggt alternativ när du närmar dig pension.

Vill du själv bestämma i vilka av våra fonder placeras väljer du i stället KPA SmartPension – Personligt val. Då kan du välja hur dina pensionspengar ska fördelas i fonder som alla lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav. Logga in på Mina sidor för att byta till KPA SmartPension – Personligt val (senast i december det år du fyller 59).

Läs mer om fondförsäkring 

Förmånstagare

Om du inte har gjort några ändringar är dina förmånstagare av återbetalningsskyddet i första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand ditt/dina barn. 

Inflyttat kapital

Det kapital som under året flyttats till din pensionsförsäkring från en annan pensionsförsäkring.

Månadsbelopp varav garanterat

Månadsbeloppet är en prognos på hur mycket du kan få i pension utifrån de pengar som din arbetsgivare hittills har betalat in.

I en traditionell försäkring består månadsbeloppet av två delar;

  • garanterat
  • återbäring

Den del som är garanterad kan aldrig minska. Men den ökar om det kommer in mer pengar till din pension. Återbäringen kan både öka och minska i värde. För att räkna ut hur stor din återbäring är just nu tar du ditt preliminära belopp minus den garanterade delen.

I en fondförsäkring finns ingen garanti, utan månadsbeloppets storlek beror på utfallet på börsen och om det kommer in fler inbetalningar.

Om du vill få en prognos där dina framtida inbetalningar är inräknade (om du fortsätter att jobba fram till pensionen) hittar du det på Mina sidor.    

Pensionskapital

Pensionskapitalet visar vad värdet på din traditionella försäkring var den 31 december 2023. Där ingår eventuell återbäring. Återbäringen är inte garanterad. Det betyder att ditt pensionskapital både kan öka och minska i värde.

För dig som har dina pensionspengar i en fondförsäkring visar pensionskapitalet fondandelarnas aktuella värde.

Tjänstepension

Tjänstepension är den pension som din arbetsgivare betalar in till. Den är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen från staten.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är ett pensionssparande med låg risk och ett garanterat pensionsbelopp, där du själv inte behöver vara aktiv.

Värdeförändring

Värdeförändring visar hur dina fonder har utvecklats under året.

Återbetalningsskydd

Om du har ett återbetalningsskydd får den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt kan ge dig lite mer pengar till din tjänstepension. 

Läs mer om återbetalningsskydd